Forum Salam Perkenalan Peserta NPQEL 2.0 2021

Marilah berbincang : MODUL 1.1

Marilah berbincang : MODUL 1.1

by TAN LAY KUAN NPQEL2021 SRBE1 -
Number of replies: 6

Aktiviti 5.1

Apakah teknik yang anda sering gunakan semasa beramah mesra dengan seseorang anda tidak kenali ? Bincang dengan rakan anda.